เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 22/3/2566
Read (56)

แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย ประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/12/2564
Read (2297)

แผนบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 10/11/2564
Read (2714)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายนายกเทศมนตรี...


โดย admin
Post Date 10/11/2564
Read (2689)

การบริหารความเสี่ยง...


โดย admin
Post Date 10/11/2564
Read (2672)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 12/5/2564
Read (3079)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 12/5/2564
Read (3202)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 3/12/2563
Read (3055)

การจัดทำแผนชุมชน ...


โดย admin
Post Date 10/11/2563
Read (3070)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 28/9/2563
Read (3029)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 3/9/2563
Read (2974)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย ประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 21/1/2563
Read (2288)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator