เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย)...


โดย admin
Post Date 20/4/2565
Read (1538)

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย)...


โดย admin
Post Date 20/4/2565
Read (1480)

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางอยู่ระหว่างลงทะเบียนทางหลวง จากสายถนนชัยนิเวศน์ถึงสายหนองบวกบอน บ้านชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565)...


โดย admin
Post Date 2/3/2565
Read (1209)

ภาคประชาชนมีส่วนรวมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย 1232 ถึงสายสวนรัชนบุญ บ้านเวียงชัย หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565)...


โดย admin
Post Date 23/2/2565
Read (1204)

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชุมชนกลางเวียง ตำบลเวียงชัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565)...


โดย admin
Post Date 24/1/2565
Read (1305)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ...


โดย admin
Post Date 11/10/2564
Read (86)

จำนวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator