เทศบาลตำบลเวียงชัย

ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเวียงชัย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเวียงชัย
ผลิตโดยกลุ่ม
เทศบาลตำบลเวียงชัย
ตั้งอยู่ที่
บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย ม.13
ผู้ประสานงานกลุ่ม
วรธิดา ราชคม
เบอร์โทร/อีเมล์
053769086 ต่อ 103
รายละเอียดเพิ่มเติม

“ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เกิดจากการมีส่วนร่วม 5 ร่วม คือ 
1.ร่วมคิด
2.ร่วมวางแผน
3.ร่วมตัดสินใจ
4.ร่วมปฏิบัติงาน
5.ร่วมรับผิดชอบ

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator