เทศบาลตำบลเวียงชัย

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร : 065-2388433

นายเนตร ยาวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร : 081-9937474

นายประสิทธิ์ ใจบาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร : 084-8047660

นายสุขุม สวิง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 089-5548932

นายณรงค์ฤทธิ์ อุ่นแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 085-5827406
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator