เทศบาลตำบลเวียงชัย

นายอุดมทรัพย์ อัยรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0648340549

นางกิ่งดาว กันธิยะ
ครู
เบอร์โทร :

นางสาวเฉลียว วงค์คำ
ครู
เบอร์โทร :

นางหิรัณยกุล สุวรรณมณีแก้ว
ครู
เบอร์โทร :

นางสาวแสงจันทร์ แก้วเปียง
ครู
เบอร์โทร :

นางสาวจารุวรรณ กันธิยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางสาวรุจิษยา การเพียร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร :

นางทิพวัลย์ เทพวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :

นายสมเงิน พงษ์เสือ
ภารโรง
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator