เทศบาลตำบลเวียงชัย
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid 19
By : tao เมื่อ : 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 2720   

เทศบาลตำบลเวียงชัยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. มูลนิธิสยามรวมใจเชียงรายจุดอำเภอเวียงชัย ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนสิริวัฒนา บ้านศรีดอนเรืองหมู่ที่  5 และบ้านใหม่ดอนเรือง หมู่ที่ 6 ต.เมืองชุม


"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator