เทศบาลตำบลเวียงชัย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
By : admin เมื่อ : 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 222   

เอกสารแนบ 1.   กองคลัง [20220428225854.pdf]


เอกสารแนบ 2.   กองช่าง [20220428225855.pdf]


เอกสารแนบ 3.   กองสาธารณสุข [20220428225856.pdf]


เอกสารแนบ 4.   งานทะเบียนราษฎร [20220428225857.pdf]


เอกสารแนบ 5.   งานสวัสดิการและสังคม [20220428225858.pdf]"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator