เทศบาลตำบลเวียงชัย
การประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงาน
By : admin เมื่อ : 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 251   

เทศบาลตำบลเวียงชัย  ดำเนินการประชุมบุคลากรหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2565   

โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นการปฏิบัติงาน   ปัญหาอุปสรรค  ตลอดถึงข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล

ในการนี้  นายธนกฤต  ปัญญาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย  เน้นย้ำแก่พนักงานเทศบาล และบุคลากรหน่วยงาน

ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ปฏิบัติภายใต้ระเบียบกฎหมาย  มิให้เกิดข้อบกพร่องต่อหน่วยงาน และต่อประชาชน


"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator