เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 4 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 15/12/2564
Read (2724)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/10/2561
Read (4775)

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 10/11/2559
Read (5140)

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 26/10/2062
Read (2497)

จำนวนข่าวทั้งหมด 4 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator